top of page

Så väcker ditt varumärke känslor hos kunderna.

För det första är det nog väldigt få av dina potentiella kunder som går omkring och funderar på vilka ”varumärken” som vill kommunicera med mig idag. Eftersom bruset av budskap är så stort har vi som människor fullt upp med att selektera bort sånt som inte intresserar oss. Förutom alla riktade erbjudanden om produkter, evenemang och prenumerationer så översköljs vi av rent skräp som vi inte ens har visat intresse för via Facebook, Instagram, LinkedIn, mail, sms och störande banners. Det är så lätt (lite för enkelt) att man bara tittar på hur många vi når med en given mediabudget och så gasar man på med en kampanj. Där vill du nog inte hamna med ditt varumärke om du vill nå din målgrupps hjärta och hjärna.

Samla istället insikter hos dig själv. Vad gillar du hos andra varumärken och varför gillar du dessa? Chansen att dina tilltänkta kunder tänker och agerar som du är ganska stor ändå…

Gör så här:

  1. Titta på din verksamhet från kundens perspektiv. Fyller den ett behov, efterfrågan, längtan på marknaden ni befinner er? Eller är det bara en ”me-to-produkt/tjänst”? Hur kan du justera, addera eller förädla din produkt/tjänst så att den får en bättre chans i kampen om kunden?

  2. Bjud på något relevant. Varför gillar vi människor konst, musik, design och underhållning egentligen? Hur kan du skapa något för att förtjäna uppmärksamhet hos din målgrupp? Något som inte kräver direkt köp, utan snarare bjuder på en upplevelse eller kunskap.

  3. Stanna där. Länge! När du hittat något passande att bjuda på gäller det att fortsätta i samma anda under lång tid. Variera dig och fortsätt att överraska inom ramen för det du bjudit på innan, men se till att ta ägarskap av den arena du befinner dig på med ditt varumärke.

Redbull, IKEA, Mini, Carlsberg och GoPro har lyckats nå in i hjärta och hjärna hos mig. Mycket på grund av att de ger mig mer men kräver inte direkt något tillbaka. Förutom när jag vill ha mer av deras produkter och ska agera eller handla. För de har med sina ”bjussigheter” flyttat upp i mitt medvetande när jag ska göra mitt val.

AdPlant är byrån som fokuserar på mottagaren och människan bakom själva köpet. Vi hjälper aktörer i olika branscher att kommunicera bättre med sina kunder och få större effekt av marknadsföringen.

Vi arbetar med varumärkesutveckling, förpackningsdesign, aktivering, retail, konsumentbeteenden och återköp/lojalitet.

Hör av dig till oss på AdPlant så berättar vi gärna om:

Kommunikation som väcker känslor

Aktivering som skapar intresse och engagemang

Försäljningseffekt i alla säljkanaler

Återköp och långvariga relationer med kunderna

Red Bull, IKEA, Carlsberg

#Creativedirector #activation #varumärken #design #retail #reklam

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page