top of page

Identitet Kalmarsand Udde

Ett uppdrag trillade in. Tydligen har vi blivit populära i fastighetsbranschen för våra tidigare designprojekt och nu ska ett nytt projekt snart få se dagens ljus. Nämligen Kalmarsand. Nej inte i Kalmar. Detta är en fantastiskt vacker plats norr om Stockholm i Bålstad. Först ut är logotypen. En logo som andas lite asiatisk Feng shui men med ett modernt snitt.

Kalmarsand logo


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page