top of page

Identitet Kartongfabriken

En gammal kartongfabrik på Kungsholmen i Stockholm blev vackra bostäder. Fastighetsbolaget ville behålla själen i byggnaden och att arvet även plockades upp och avspeglades i identiteten.

Att köpa och äga en bostad i Kartongfabriken skulle vara en alldeles speciell känsla. Adplant fick uppdraget att förpacka helheten. Först logo, sedan väcka historien och enheter som webb och prospekt.


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page