Identitet Kartongfabriken

En gammal kartongfabrik på Kungsholmen i Stockholm blev vackra bostäder. Fastighetsbolaget ville behålla själen i byggnaden och att arvet även plockades upp och avspeglades i identiteten.

Att köpa och äga en bostad i Kartongfabriken skulle vara en alldeles speciell känsla. Adplant fick uppdraget att förpacka helheten. Först logo, sedan väcka historien och enheter som webb och prospekt.


Featured Posts
Posts are coming soon
Stay tuned...
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square